test
خانه برچسب‌ها پادکست تخصصی خانواده

برچسب: پادکست تخصصی خانواده

پادکست دوشنبه ها با کودکت

پادکست دوشنبه ها با کودکت؛ حرف زدن در مورد نمادهای خیالی...

در این قسمت از پادکست دوشنبه‌ها با کودکت قصد داریم به چالشی که در تاریخ ۱۱ آذر ۹۸ در اینستاگرام کودکت با موضوع حرف زدن با کودک در مورد نمادهای خیالی مانند فرشته مهربان منتشر شد پاسخ دهیم. با کودکت همراه شوید.
پادکست دوشنبه ها با کودکت

پادکست دوشنبه ها با کودکت؛ مراقبت از کودک در محیط بیرون...

در این قسمت از پادکست دوشنبه‌ها با کودکت قصد داریم به چالشی که در تاریخ ۲۰ آبان ۹۸ در اینستاگرام کودکت با موضوع مواظبت و مراقبت از کودک در محیط خارج از خانه منتشر شد پاسخ دهیم. با کودکت همراه شوید.
پادکست دوشنبه ها با کودکت

پادکست دوشنبه ها با کودکت؛ آموزش بخشیدن و تقسیم کردن به...

در این قسمت از پادکست دوشنبه‌ها با کودکت قصد داریم به چالشی که در تاریخ ۴ آذر ۹۸ در اینستاگرام کودکت با موضوع آموزش بخشیدن و تقسیم کردن منتشر شد پاسخ دهیم. با کودکت همراه شوید.
پادکست دوشنبه ها با کودکت

پادکست دوشنبه ها با کودکت؛ آموزش مسئولیت پذیری رفتار به کودک

در این قسمت از پادکست دوشنبه‌ها با کودکت قصد داریم به چالشی که در تاریخ ۱۳ آبان ۹۸ در اینستاگرام کودکت با موضوع آموزش مسئولیت پذیری رفتار منتشر شد پاسخ دهیم. با کودکت همراه شوید.
پادکست دوشنبه ها با کودکت

پادکست دوشنبه ها با کودکت؛ دعوای بچه ها در خانه

در این قسمت از پادکست دوشنبه‌ها با کودکت قصد داریم به چالشی که در تاریخ ۲۹ مهر ۹۸ در اینستاگرام کودکت با موضوع دعوای بچه ها در خانه منتشر شد پاسخ دهیم. با کودکت همراه شوید.
پادکست دوشنبه ها با کودکت

پادکست دوشنبه ها با کودکت؛ رازداری کودکان

در این قسمت از پادکست دوشنبه‌ها با کودکت قصد داریم به چالشی که در تاریخ ۲۲ مهر ۹۸ در اینستاگرام کودکت با موضوع رازداری کودک منتشر شد پاسخ دهیم. با کودکت همراه شوید.
پادکست دوشنبه ها با کودکت

پادکست دوشنبه ها با کودکت؛ بدرفتاری کودک در جمع و مهمانی

در این قسمت از پادکست دوشنبه‌ها با کودکت قصد داریم به چالشی که در تاریخ ۱۵ مهر ۹۸ در اینستاگرام کودکت با موضوع بدرفتاری کودک در حضور مهمان منتشر شد پاسخ دهیم. با کودکت همراه شوید.
پادکست دوشنبه ها با کودکت

پادکست دوشنبه ها با کودکت؛ اضطراب روز اول مهر

در این قسمت از پادکست دوشنبه‌ها با کودکت قصد داریم به چالشی که در تاریخ ۱ مهر ۹۸ در اینستاگرام کودکت با موضوع اضطراب روز اول مهر منتشر شد پاسخ دهیم. با کودکت همراه شوید.
پادکست دوشنبه ها با کودکت

پادکست دوشنبه ها با کودکت؛ بازی کردن کودک با تفنگ اسباب...

در این قسمت از پادکست دوشنبه‌ها با کودکت قصد داریم به چالشی که در تاریخ ۲۵ شهریور ۹۸ در اینستاگرام کودکت با موضوع بازی کردن با تفنگ اسباب بازی منتشر شد پاسخ دهیم. با کودکت همراه شوید.
پادکست دوشنبه ها با کودکت

پادکست دوشنبه ها با کودکت؛ خرید اسباب بازی گران قیمت

در این قسمت از پادکست دوشنبه‌ها با کودکت قصد داریم به چالشی که در تاریخ ۱۸ شهریور ۹۸ در اینستاگرام کودکت با موضوع خرید اسباب بازی کران قیمت منتشر شد پاسخ دهیم. با کودکت همراه شوید.