عطیه زاده‌ئی

عکس کاور خود را تغییر دهید
Atieh.Zm
عکس کاور خود را تغییر دهید
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و علاقه مند به حوزه های روانشناسی بالینی کودک و نوجوان،بزرگسال،روانشناسی کودک و خانواده درمانی 🌹
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.