به عنوان والدین کودک، ممکن است مخالف تماشای تلویزیون کودک خود باشید. اما تماشای تلویزیون کودک تحت شرایطی می‌تواند آموزنده هم باشد و به تربیت کودک شما کمک کند. البته بهتر است که کودک شما با دوست خود به تماشای تلویزیون مشغول شود. بر اساس تحقیقات بنیاد PNAS، همراهی یک دوست در حین تماشای تلویزیون، راه و روش انجام امور مختلف را به کودکان یاد می‌دهد. همچنین این کار کودکان را مشتاق یادگیری بیشتر خواهد کرد.

به صورت کلی انسان هنگامی که به صورت مجموعه‌ای شروع به یادگیری کند، مشتاق‌تر خواهد بود. هنگامی که دو نفر یا چند نفر از ما قصد یادگیری داریم، تلاش بیشتری برای یادگیری خواهیم کرد. این اشتیاق بیشتر هم منجر به یادگیری و درک بیشتری از اتفاقات می‌شود. با کودکت همراه باشید تا این مسئله را توضیح دهیم.

بیشتر بخوانید؛ آیا تماشای تلویزیون برای کودکان واقعا مضر است؟

تماشای تلویزیون کودکان آموزنده است یا مخرب؟

تماشای تلویزیون کودک

پیش از این تحقیقات نشان می‌داد که یادگیری از طریق محتوای ویدئویی کمتر از یادگیری از سوی یک انسان است. یعنی شما مطالب کمتری را از ویدئو نسبت به یک انسان مانند معلم خود یاد خواهید گرفت. اما با این تحقیق جدید می‌توان نتیجه گرفت که مشکل از ویدئو نیست. بلکه مشکل نبود همکاری و ارتباط کامل با رسانه سنتی است. پس برای بهتر شدن و پربارتر شدن ویدئوها بهتر است که کودک شما با دوست خود به تماشای ویدئو بشیند.

بنیاد PNAS یک آزمایش خیلی جالب در مورد انجام داد. این گروه ۳۱ کودک نه ماهه را برای آزمایش انتخاب کردند. کودکان به دو دسته تقسیم شدند. دسته اول یک ویدئو را تنهایی تماشا کردند. گروه دوم هم با یک همراه و دوست خود تماشا کردند. ویدئویی که کودکان تماشا کردند یک ویدئو آموزشی زبان خارجی بود که برای کودکان کم سن طراحی شده است. کودکان می‌توانستند از طریق صفحه لمسی ویدئو را کنترل کنند. هر باری که کودک صفحه را لمس می‌کند، یک ویدئو با زبان ماندرین در مورد کتاب و اسباب‌بازی پخش می‌شود.

پس از این، گروه تحقیقات، داده‌های کسب شده از روند تماشای تلویزیون کودک را مقایسه کردند. طبق این تحقیقات کودکانی که کنار هم مشغول تماشا بودند، پاسخ بهتری به آموزش دادند. این کودکان برخورد بهتری داشتند و همچنین تلاش بیشتری برای صحبت با هم کردند. همچنین فعالیت ذهنی آن‌ها بالغ‌تر از گروه اول بود.

بیشتر بخوانید؛ اثرات تلویزیون بر کودکان چه ابعاد منفی و چه ابعاد مثبتی در پی دارد؟

نتایج مثبت تحقیقات بر روی گروه دوم، به خاطر میزان ویدئوهای تماشا شده، میزان برخورد با زبان جدید و یا توانایی ذهنی کودکان نبود. بلکه این نتایج اهمیت مشخص روابط اجتماعی در این سنین را مشخص می‌کند. در این آزمایش تماشای تلویزیون کودک به هدف یادگیری زبان بوده و در گروه دوم نتایج بهتر بوده است. این تحقیقات اهمیت حضور کودکان را کنار هم را نمایش می‌دهد.

با این اوصاف اگر نگران تماشای تلویزیون کودک خود هستید، بهتر است که نگران نباشید. به جای نگرانی یک سری قرار آموزشی ترتیب دهید تا کودک شما با کودک دیگر کنار هم شروع به یادگیری کنند. البته این تحقیقات کوچک و محدود است، اما ارزش امتحان را دارد.

پاسخ شما:

دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید
نام خود را اینجا وارد کنید