تغذیه سالم

بدغذایی در کودک

کارگاه آموزشی آنلاین «بدغذایی در کودکان»

تغذیه سالم نقش مهمی در رشد فکری و جسمی کودکان ایفا می‌کند. توجه به بدغذایی در کودکان و مراقبت از تغذیه سالم آنها که در سن رشد هستند به رشد همه‌جانبه آن‌ها و شکل‌گیری عادات غذایی صحیح در کودکی و حفظ و ادامه آن در دوران بزرگسالی کمک می‌کند.
پیشگیری از چاقی در کودکان

پرورش کودکان سالم؛ اهمیت پیشگیری از چاقی در کودکان

عوامل مختلفی از جمله ژنتیک، محیط و سبک زندگی و تبلیغات بی رویه نوشیدنی‌ها و مواد قندی و پرکالری باعث شده است که نسل جدید بیشتر با معصل چاقی و اضافه وزن روبرو شوند. در این مقاله از کودکت در مورد اهمیت پیشگیری از چاقی بیشتر صحبت می‌کنیم.