نگرانی کودکان

کودک نگران

نگرانی کودکان را جدی بگیرید و به آنها گوش دهید

بسیاری از کودکان در معرض دریافت اطلاعات متنوعی درباره انواع خطرات هستند و اغلب تشخیص اینکه این خطر تا چه حد آن‌ها را تهدید می­‌کند برایشان دشوار است. وقتی والدین و دیگر بزرگسالان هم نتوانند درباره این مسائل با آن‌ها صحبت کنند، آن‌ها معمولا بدترین حالت را تصور می‌کنند.