خانه برچسب‌ها جنبه های رشد کودک

برچسب: جنبه های رشد کودک

رشد و تکامل کودکان

چه عواملی بر رشد و تکامل کودکان اثرگذارند؟

بااینکه ذات و طبیعت نقش مهمی در رشد و تکامل کودک ایفا می‌کند، اما نقش تربیت بسیار بیشتر است.
بازی های کودکان

اهمیت بازی های حسی در رشد کودکان چیست؟

بازی‌های حسی شامل هر نوع فعالیتی است که حواس کودک را تحریک می‌کند. در واقع بازی‌های حسی به توانمند شدن کودکان جهت یادگیری فعالیت‌های پیچیده‌تر، رشد شناختی، مهارت‌های حرکتی ظریف و درشت، مهارت‌های حل مسئله و تعاملات اجتماعی کودک کمک می‌کند.