خانه برچسب‌ها بازاندیشی

برچسب: بازاندیشی

دنیای در حال تغییر بچه ها و ما

دوره آموزشی آنلاین «دنیای در حال تغییر بچه‌ها و ما»

این مساله که تغییرات پی در پی برای کودکان احساس ناآرامی و عدم امنیت را به همراه دارد بر هیچ کس پوشیده نیست، بنابراین همواره آموزش پذیرش تغییرات زندگی، امور جدید و ناآشنای پیش‌ رو به کودکان، چندان ساده نخواهد بود.