وبینار

بدغذایی در کودک

کارگاه آموزشی آنلاین «بدغذایی در کودکان»

تغذیه سالم نقش مهمی در رشد فکری و جسمی کودکان ایفا می‌کند. توجه به بدغذایی در کودکان و مراقبت از تغذیه سالم آنها که در سن رشد هستند به رشد همه‌جانبه آن‌ها و شکل‌گیری عادات غذایی صحیح در کودکی و حفظ و ادامه آن در دوران بزرگسالی کمک می‌کند.
مهارت های حرکتی درشت

کارگاه آموزشی آنلاین رشد مهارت‌ های حرکتی درشت در کودکان

مهارت‌ های حرکتی درشت مهارت‌هایی است که به گردش در محیط اطراف و کشف جهان پیرامون به کودک کمک می‌کند و مستلزم حرکت تمام...

کارگاه آموزشی آنلاین تقویت مهارت های خودیاری در کودکان

تیم کارگاه‌های آموزشی کودکت قصد دارد در تاریخ سه‌شنبه ۱۱ دی ماه ۹۸ کارگاه آموزشی تحت عنوان اولین دوره وبینار «تقویت مهارت های خودیاری در کودکان» برگزار نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت کودکت سر بزنید.
کارگاه آموزشی آنلاین خداحافظی با پوشک

کارگاه آموزشی آنلاین خداحافظی با پوشک

تیم کارگاه های آموزشی کودکت قصد دارد در تاریخ دوشنبه ۱۱ فروردین ۹۹ از ساعت ۱۵ الی ۱۸ یک کارگاه آموزشی تحت عنوان پنجمین دوره وبینار خداحافظی با پوشک برگزار نماید برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به وبسایت کودکت سر بزنید.
دومین وبینار تقویت تاب آوری

دومین کارگاه آموزشی آنلاین تقویت تاب آوری در کودکان

تیم کارگاه‌های آموزشی کودکت قصد دارد در روز پنجشنبه ۱۵ اسفند ماه ۹۸ کارگاه آموزشی تحت عنوان دومین وبینار تقویت تاب آوری کودکان با موضوع آموزش عکس العمل مناسب در شرایط دشوار برگزار نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت کودکت سر بزنید.
وبینار تاب‌ آوری در کودکان

کارگاه آموزشی آنلاین تقویت تاب‌ آوری در کودکان

تیم کارگاه‌های آموزشی کودکت قصد دارد در روز پنجشنبه ۱ اسفند ماه ۹۸ کارگاه آموزشی تحت عنوان وبینار «تقویت مهارت تاب آوری کودکان» با موضوع آموزش عکس العمل مناسب در شرایط دشوار برگزار نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت کودکت سر بزنید.
وبینار آموزش سواد مالی به کودکان

کارگاه آموزشی آنلاین آموزش سواد مالی به کودکان

تیم کارگاه‌های آموزشی کودکت قصد دارد در روز چهارشنبه ۷ اسفند ماه ۹۸ کارگاه آموزشی تحت عنوان وبینار «آموزش سواد مالی کودکان» با موضوع آموزش مفاهیم اولیه پول و پس‌انداز برگزار نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت کودکت سر بزنید.
وبینار مثل هیچ وقت

کارگاه آموزشی آنلاین مثل هیچ وقت

تیم کارگاه‌های آموزشی کودکت قصد دارد در روزهای یکشنبه ۲۲، ۲۹ دی ماه و یکشنبه ۶ بهمن ماه ۹۸ کارگاه آموزشی تحت عنوان اولین دوره وبینار «مثل هیچ وقت» با موضوع آمادگی زوجین برای بچه‌دار شدن برگزار نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت کودکت سر بزنید.
وبینار کتابخوانی برای کودکان

کارگاه آموزشی آنلاین کتابخوانی برای کودکان

تیم کارگاه‌های آموزشی کودکت قصد دارد در تاریخ یکشنبه ۱۹  آبان ماه ۹۸ (۱۰ نوامبر) یک کارگاه آموزشی تحت عنوان سومین دوره وبینار کتابخوانی برای کودکان ویژه ساکنان خارج از کشور (کودکان چندزبانه) برگزار نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت کودکت سر بزنید.
وبینار فلسفه برای کودکان و نوجوانان

کارگاه آموزشی آنلاین فلسفه برای کودکان و نوجوانان

تیم کارگاه های آموزشی کودکت قصد دارد روزهای پنجشنبه ۹ و ۱۶ آبان ۹۸ از ساعت ۱۶ الی ۱۸ یک کارگاه آموزشی تحت عنوان وبینار فلسفه برای کودکان و نوجوانان برگزار نماید برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سایت کودکت سر بزنید.