زمان برای کودک

زمان برای کودک

مفهوم زمان برای کودک چگونه قابل درک خواهد بود؟

درک مفهوم زمان برای کودکان دشوار است اما با استفاده از روش‌های خلاقانه می‌توانیم کم کم آن‌ها را با مفاهیمی مانند فردا، هفته‌ی دیگر یا ماه آینده آشنا کنیم.