چرا کودک والدین خود را کتک می زند؟

والدین معمولا نمی‌دانند که چه واکنشی نسبت به کودک پرخاشگر خود نشان دهند. با توجه به الگو‌پذیر بودن کودکان، نوع رفتار والدین در این زمینه اهمیت زیادی دارد. در این مقاله در مورد علت پرخاشگری کودکان و راهکارهای مدیریت آن صحبت می‌کنیم.